Discuție:Ceangăi/Arhiva 2

Restabiliți vederea de unul singur forumul

Cetățenia Republicii Moldova: cum este posibil a obține absolut legal pașaportul RM? În anul toți deținătorii pașaportului moldovenesc au posibilitatea de a călători în de țări fără viză, inclusiv țările membre ale Uniunii Europene și zonei Schengen. Cum este posibil a obține cetățenia Moldovei?

Legislația Moldovei prevede diferite metode legale de obținere a pașaportului Republicii Moldova, care oferă posibilitatea de a beneficia de toate drepturile civile ale RM. Articolul 10 — Obținerea cetățeniei prin naștere Copilul, născut pe teritoriul Republicii Moldova de la părinți — cetățeni ai Republicii Moldova, este cetățean al Republicii Moldova. Cetățeni ai Republicii Moldova sunt de asemenea: 1 cei născuți pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă doar un singur părinte este cetățean al Republicii Moldova; 2 cei născuți peste hotarele Republicii Moldova, dacă ambii părinți sau un părinte este cetățean al Republicii Moldova Copilul, găsit pe teritoriul Republicii Moldova, este cetățean al Republicii Moldova, dacă nici unul dintre părinți nu este identificat.

Obținerea cetățeniei Republicii Moldova prin intermediul adopției străinii, care au venit în Moldova și au înfiat un copil cu cetățenia Republicii Moldova, obțin dreptul la cetățenie, dar de asemenea copiii înfiați din alte țări de către cetățeni ai Moldovei primesc același drept.

restabiliți vederea de unul singur forumul cu anemie, vederea se poate deteriora

Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova. Articolul 11 — Dobîndirea cetățeniei în urma adopției Copilul, care este cetățean străin sau persoană apatridă, obține cetățenia Republicii Moldova drept urmare a adopției, dacă persoanele care l-au înfiat — sunt cetățeni ai Republicii Moldova, iar cel înfiat nu a împlinit vîrsta de 16 ani. Copilul, care este cetățean străin sau persoană apatridă, înfiat de soți, unul dintre care — este cetățean al Republicii Moldova, iar altul — persoană apatridă, devine cetățean al Republicii Moldova.

Copilul, care este cetățean străin sau persoană apatridă, înfiat de soți, unul dintre care — este cetățean al Republicii Moldova, iar altul — cetățean străin, devine prin acordul comun al părinților adoptivi cetățean al Republicii Moldova.

Meniu de navigare

În cazul în care, părinții adoptivi nu ajung la un acord, întrebarea privind cetățenia minorului este decisă de instanță pe baza intereselor minorului. La atingerea vîrstei de 14 ani, este necesar acordul copilului.

Dacă adopția este realizată de o singură persoană, cetățean al Republicii Moldova, minorului obține cetățenia părintelui adoptiv. Repatriere conform legii RM «Despre emigrare» și articolului 20, dreptul la repatriere este acordat unui șir de persoane care doresc să se mute în reședință permanentă în Republica Restabiliți vederea de unul singur forumul.

restabiliți vederea de unul singur forumul vedere încețoșată plutitoare

Legea Republicii Moldova "Despre emigrare" Articolul Articolul 14 — Dobîndirea cetățeniei prin repatriere Persoanele exilate din republică sau care au părăsit teritoriul acesteia începînd cu anuldar de asemenea copiii și nepoții lor își păstrează dreptul la cetățenia Republicii Moldova.

Restabilirea cetățeniei persoanele, care au avut cetățenie moldovenească, au dreptul de a depune documentele pentru restabilire cu păstrarea cetățeniei străine, în conformitate cu legea țării respective. Legea Republicii Moldova despre cetățenia Republicii Moldova Articolul 24 — Restabilirea în cetățenia Republicii Moldova Persoanele, care s-au născut și au trăit pe teritoriul Basarabiei și RSSA Moldovenească pînă la 28 iunieexilate sau care au plecat din Moldova începînd cu anuldar de asemenea urmașii lor dispun de posibilitatea de a fi restabiliți în cetățenia Republicii Moldova conform unei cereri oficiale.

Întrebarea privind cetățenia minorilor este decisă de către restabiliți vederea de unul singur forumul, care sunt restabiliți în cetățenia Republicii Moldova. Restabilirea în cetățenie a unuia dintre soți nu implică schimbarea cetățeniei cât de slabă viziune este transmisă soț.

Cetățeanul străin sau persoana apatridă în calitate de soț a persoanei restabilite în cetățenia Republicii Moldova, poate dobîndi cetățenia Republicii Moldova în baza condițiilor legii în vigoare.

Legislația Republicii Moldova permite cetățenia dublă multiplă. În legătură cu aceasta, foștii cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc permanent peste hotare și doresc să restabilească cetățenia Republicii Moldova, pot să depună cererea corespunzătoare la ambasadă sau misiunea consulară a Republicii Moldova peste hotare. Dobîndirea cetățeniei RM în rezultatul admiterii la cetățenie cetățenia Moldovei prin căsătorie, cetățenia Moldovei pentru investiții.

Articolul 15 — Dobîndirea cetățeniei în rezultatul admiterii la cetățenie La cetățenia Republicii Moldova pot fi primiți cetățenii străini sau persoanele apatride, care au atins vîrsta de 16 ani: 1 care nu s-au născut pe acest teritoriu, dar care locuiesc aici și dispun de reședință permanentă în ultimii 10 ani, sau care sunt căsătoriți cu un cetățean al Republicii Moldova nu mai puțin de 3 ani; 2 care dispun de surse legale de întreținere pe teritoriul Republicii Moldova; 3 care cunosc limba de stat îndeajuns, încît să participe la viața socială a republicii; viziune plantain care cunosc bazele Constituției Republicii Moldova; 5 care au demonstrat prin comportament și atitudine devotamentul față de stat și poporul Republicii Moldova; 6 care s-au dezis de cetățenia altei țări, dacă dispuneau de aceasta.

Persoanele, primite în cetățenia Republicii Moldova, susțin în mod obligatoriu jurămîntul de fidelitate a Republicii Moldova, care prevede conținutul următor: "Eu Numele, prenumele jur să fiu un cetățean devotat al Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituția acesteia și alte legi, să nu întreprind nici o acțiune îndreptată împotriva intereselor, integrității și prestigiului Republicii Moldova".

restabiliți vederea de unul singur forumul este posibilă tratarea hipermetropiei în

Jurămîntul este susținut în ziua obținerii documentelor, care confirmă cetățenia Republicii Moldova. Naturalizare la confirmarea anumitor condiții.

Навигация по записям

În articolul 17 a legii în cauză este specificat, cum este posibil a deveni cetățean a Republicii Moldova prin naturalizare. Pentru persoanele apatride, refugiați și persoane, beneficiare de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani; sau b legal și neîncetat locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova în decurs de 5 ani pînă la momentul atingerii vîrstei de 18 ani, sau c este căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova în decurs de cel puțin 3 ani și pe parcursul ultimilor 3 ani legal și neîncetat locuiește pe teritoriul Republicii Moldova; sau d pe parcursul ultimilor 3 ani locuiește legal și neîntrerupt la părinți inclusiv adoptivi sau copii inclusiv adoptațicare sunt cetățeni ai Republicii Moldova; dar de asemenea e cunoaște și totul despre miopie prevederile Constituției; și f a susținut testul privind identificarea nivelului de cunoaștere a limbii de stat; și g dispune de surse legale de întreținere.

restabiliți vederea de unul singur forumul degenerescența maculară a vederii legată de vârstă

Data eliberării documentului, care confirmă dreptul cetățeanului străin de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, de către autorități, se consideră data autorizării șederii și se confirmă prin documente oficiale, emise de autoritățile competente ale Republicii Moldova, sau date din Registrul de Stat al populației. Cetățenia Moldovei pentru investiții Prețurile relativ mici la înregistrarea pașaportului RM și posibilitățile, de care dispun posesorii cetățeniei Moldovei, deseori trezesc interesul cetățenilor străini.

Programe de acest gen există în mai multe țări și se bucură, în mod deosebit, de solicitare în țările insulelor Caraibe.

Guvernul Republicii Moldova propune cetățenilor străini a procura cetățenia Republicii Moldova, ca a doua, pentru investiții.

Stăpînirea limbii se presupune la nivel de bază — persoana trebuie să știe să citească, să scrie și să vorbească, să înțeleagă ceea ce a fost spus, să participe liber la rezolvarea întrebărilor de ordin cotidian, social și birocratic. Articolul 18 — Nivelul cunoașterii limbii de stat 1 Se consideră că persoana cunoaște limba de stat, dacă: a înțelege îndeajuns informația de ordin uzual și oficial; b participă la conversație și răspunde la întrebări cu caracter uzual; c poate citi liber și înțelege îndeajuns orice texte cu caracter social, legi și alte acte normative; d poate scrie o expunere la o temă uzuală.