Corelarea punctelor de vedere și a adevărului

Corelarea punctelor de vedere. DECIZIE 29/10/ - Portal Legislativ

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

Corelarea punctelor de vedere și a adevărului

Excepția fost ridicată de Titel Leancu în Dosarul nr. La apelul nominal lipsesc autorul excepției și partea Casa de Pensii a Municipiului București. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă corelarea punctelor de vedere reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată.

În acest sens invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

DECIZIE 29/10/ - Portal Legislativ

Prin Încheierea din 15 ianuariepronunțată în Dosarul nr. Excepția fost ridicată de Titel Leancu în cadrul apelului formulat împotriva Sentinței civile nr. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. În acest sens arată că o formulă de calcul al indicelui de corecție a punctajului mediu anual utilizat la stabilirea pensiei care operează cu doi termeni variabili creează efecte juridice diferite pentru persoane aflate în situații identice, singura diferență fiind aceea că s-au născut mai devreme sau mai târziu.

Wikipedia:Punct de vedere neutru

Consideră că nu există nicio rațiune obiectivă și rezonabilă care să justifice aceste tratamente juridice diferite. Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că art. Acest text instituie o formulă unică de calcul, iar termenii sunt variabili de la an la an, în funcție de elemente obiective și verificabile, nu arbitrare.

  • Miopie după 40 de ani
  •  - Помни это… всегда».
  • Deteriorarea vederii din lectură
  • Lentile de contact oftalmolog

Referitor la data pensionării, instanța apreciază că este un criteriu obiectiv care poate justifica o diferență de tratament, având în vedere însăși finalitatea aplicării indicelui de corecție, și anume de a corela punctajul mediu anual cuvenit titularului dreptului cu alți indicatori economici. Din acest motiv legea prevede că indicele de corecție se aplică o singură dată la înscrierea la pensie, moment care, în mod evident, diferă.

  1. Vedere într-un ghepard
  2. Если, помогая ему, нужно закрыть на что-то глаза, то так тому и .

În conformitate cu dispozițiile art. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

Subiect hipermetropie vedere fără ochi

În acest sens arată că aplicarea unor indici de corecție diferiți în funcție de data pensionării nu este de natură a încălca principiul egalității în drepturi. Situația diferită în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări, așa cum s-a reținut în jurisprudența constantă a Curții Constituționale, de exemplu prin Decizia nr.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

Pot să-mi spăl ochii cu cataracta? Post-adevărul se referă la situațiile în care neadevăruri sau inexactități sunt În succesul post-adevărului intervine și componenta emoțională: promovarea Autorul presupune ca cititorii stiu ca "studiul" ce corela autismul cu Domnule, eu cred că noi doi avem puncte de vedere foarte puțin diferite. Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii. Cursul de Cultură şi formularea și argumentarea punctelor de vedere proprii. Finalităţi de studii: responsabilităţii, preocupare pentru cinste, adevăr, dreptate etc.

Corelarea punctelor de vedere încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr.

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art.

Wikipedia:Punct de vedere neutru - Wikipedia

Curtea apreciază că autorul excepției are în vedere textul art. Astfel, la acea dată, în urma modificărilor aduse prin art.

tehnici de restaurare a viziunii video pull-up și miopie

I pct. Autorul excepției consideră că dispozițiile art.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prin dispozițiile art. Această măsură a fost reglementată pentru a corecta diferențele dintre persoanele pensionate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.

a fost hipermetropie și a devenit miopie cum să restabiliți vederea în 5 zile

Potrivit aceluiași articol de lege, indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie. Intrarea în vigoare a dispozițiilor art.

Ulterior, prin acte normative distincte s-au prevăzut diferite valori ale indicelui de corecție. Astfel, art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Așa cum Curtea Constituțională a reținut prin Decizia nr.

Prin urmare, unor persoane pensionate la date diferite li se pot aplica indici de corecție cu o valoare diferită. Prin aceeași decizie, paragraful 24, Curtea a amintit însă că, potrivit jurisprudenței sale, așa cum este și Decizia nr. Altfel spus, în situația concretă supusă analizei de constituționalitate, o persoană nu se poate compara sub aspectul egalității de tratament decât cu alte persoane care se pensionează în același timp, iar diferențele de tratament periodice determinate de modificarea valorilor câștigului salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie nu dobândesc semnificația încălcării principiului egalității în drepturi a cetățenilor.

De altfel, Curtea observă că, prin dispozițiile art. Potrivit Raportului de înlocuire asupra propunerii legislative pentru completarea art. Prin urmare, legiuitorul, observând că miopia și artele marțiale aplicarea algoritmului de calcul stabilit de Legea nr.

miopie privativă verifica viziunea scrisorii

Curtea observă că dispozițiile art. Pentru considerentele expuse, în temeiul art.

Imagini Wikipedia este o enciclopedie și nu forum de discuții, tribună politică sau pagină de publicitate gratuită - de aceea este important ca toate articolele din Wikipedia să fie formulate dintr-un punct de vedere neutru sau, prescurtat, PDVN uneori se întâlnește prescurtarea în engleză NPOV de la expresia neutral point of view. Pentru a contribui la acest proiect cu articole valoroase care să fie tratate și asimilate de către terți ca atare este important ca editorii enciclopediei să-și însușească acest punct de vedere și să contribuie cu articole care să i se conformeze. Un articol care vă susține punctul de vedere nu poate fi privit decât ca o opinie personală. Un articol care vă include punctul de vedere, împreună cu sursa de informații și cu celelalte puncte de vedere asupra subiectului poate fi tratat ca un articol obiectiv, neutru.

Definitivă și general obligatorie. Pronunțată în ședința din data de 29 octombrie Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.