Account Options

Laser de vizualizare restaurare. Laboratorul de Restaurare-Conservare al Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performant

Its precarious state of conservation imposed a detailed physical - chemical analysis, and the applied restorative treatments required a complex approach. The laser de vizualizare restaurare of modern restorative methods such as ultrasound, laser or vacuum treatments made this piece regain its shape, chemical and mechanical stability. Keywords: statuary group, Jupiter Fulminans, vederea se deteriorează cu lipsa vitaminei, ultrasound, laser treatment, vacuum, restoration, conservation Situl arheologic de la Cioroiu Nou1 a devenit în ultimii ani mult mai bine cunoscut, graţie cercetărilor arheologice ce se desfăşoară aici an de an de către Muzeul Olteniei din Craiova, în special începând cu anulsub coordonarea arheologului Dr.

Dorel Bondoc.

O descoperire făcută recent merită însă o atenţie specială, datorită specificului, dar şi ineditului său. În anulsăpăturile arheologice de la Cioroiu Nou s-au desfăşurat în aşezarea civilă, în imediata vecinătate de nord a fortificaţiei romane.

Dintr-un nivel arheologic din perioada romană, databil în prima jumătate a secolului III, au fost recuperate o statuetă de bronz redându-l pe Jupiter Jupiter Fulminans de la Cioroiu Nouo reprezentare de acvilă şi un soclu, toate de mici dimensiuni şi descoperite în acelaşi loc. În Dacia, până la momentul de faţă sunt cunoscute cinci statuete cu reprezentarea lui Jupiter3, însă nici una dintre acestea nu se poate constitui într-o analogie valabilă pentru reprezentarea de la Cioroiu Nou4.

Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, vol. Descrierea piesei Această descriere a putut fi realizată numai după restaurarea piesei, fiindcă din punct de vedere al stării de conservare, piesa era acoperită de un strat gros de sol amestecat cu compuşi de coroziune.

Grupul statuar este format din trei piese: statuetă din bronz cu reprezentarea lui Laser de vizualizare restaurare, statuetă de bronz cu reprezentare de acvilă şi un soclu din bronz v.

Foto 2. Corpul este zvelt, cu muşchii pectorali şi abdominali reliefaţi, braţul drept este întins înainte, ţinând un ameliorarea vederii stereograma de fulgere în mână. Braţul stâng este ridicat în sus şi ţinea lancea sau sceptrul care nu s-a păstrat. Piciorul stâng uşor flexat din genunchi, cel drept întins.

Powerful 4500mW Blue Laser Demonstration

În pofida câtorva defecte de turnare, trăsăturile reprezentării se remarcă prin proporţii echilibrate şi bun gust. Din punct de vedere artistic, statueta este o reuşită. Statueta de bronz cu reprezentarea vulturului este realizată şi ea prin aceeaşi metodă menţionată mai sus.

Prezintă mai multe defecte de turnare pe suprafaţa piesei; ochii sugeraţi prin două "pastile" de formă rotundă. Penajul este redat cu ajutorul unor incizii realizate cu dăltiţa, după turnare.

Coada proeminentă servea şi ca punct de sprijin pe soclu. Capul păsării este uşor întors spre stânga, iar în ghearele puternice, acvila ţine un mănunchi de fulgere. Soclul de bronz în formă de mosor este realizat prin turnare goală pe dinăuntru. Pe suprafaţa superioară se păstrează urmele tălpilor lui Jupiter, acolo unde statueta fusese lipită cu plumb topit.

De asemenea, între urmele tălpilor regăsim urmele cozii acvilei, iar mai în faţă, punctul de lipire de la partea inferioară a ghearelor acvilei şi a mănunchiului de fulgere. Se observă un orificiu în care era fixată partea inferioară a lancei ţinută de Jupiter în mâna stângă 5.

Restaurare modernă

Starea de conservare Starea obiectului înainte de restaurare: grupul statuar prezenta depuneri de sol ancrasat şi compuşi de coroziune ai cuprului pe toată suprafaţa Foto 1. Cele trei piese prezentau miez metalic, dar suprafaţa metalului avea o porozitate ridicată, 5 Bondoc, Filip, Oltenia. Studii şi comunicări. Laser de vizualizare restaurare unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter sugerând un aliaj metalic parţial neomogen. Detaliile erau vizibile vag, amestecul de compuşi de coroziune fiind în strat gros, aderent şi pulverulent pe alocuri Foto 3, 4 şi 5.

Datorită faptului că cele trei piese au fost îmbinate prin lipire cu un aliaj metalic moale, existau urme vizibile care indică faptul că statueta era fixată pe soclu cu vulturul la picioare v.

 • Viziunea ivan kozyrev
 • Дэвид даже вздрогнул от неожиданности.
 • Restaurare modernă | Tele U Craiova
 • Он много лет служил своей стране верой и правдой и не может допустить такого конца.
 • Это была предсмертная мольба.

Foto 5. Investigaţii fizico - chimice Investigaţiile fizico-chimice au fost efectuate în cadrul Muzeului Olteniei Craiova de către investigator conservator chimist Marinela Boicea. Muzeul Olteniei din Craiova are un laborator de investigaţii fizico — chimice performant dotat cu aparatură modernă şi personal specializat ceea ce a făcut ca la această piesă să se poată realiza o analiză detaliată a stării de conservare şi a materialului constituent.

La examinarea directă, piesele prezentau la suprafaţă compuşi de coroziune de culoare verde-albastră si depuneri de materiale pământ. Analizele fizico — chimice efectuate au constat din: examinare stereomicroscopică, microfotografii digitale, analize XRF. Examinarea stereomicroscopică a permis vizualizarea detaliată a unor suprafeţe de pe piese, aprecierea formelor de coroziune, natura, stabilirea nivelului de degradare rugozitate, microfisuri, intruziuni date de compuşii de coroziune sau intruziuni generate de defecte de turnare sau prelucrare a metalelor.

Cele trei componente au fost examinate individual. Analiza stereomicroscopică a arătat nivelul de degradare a suprafeţei metalului, iar analiza realizată prim spectroscopie de raze X a statuetei Jupiter a măsurat tipul de aliaj şi cantitatea de metale constituente a acestui aliaj.

Laserul este noua metoda de restaurare a monumentelor

Prezenţa cuprului şi staniului indică un aliaj de bronz, iar existenţa siliciului arată prezenţa solului laser de vizualizare restaurare pe suprafaţa metalului Foto 6.

La vultur, analiza stereomicroscopică a arătat că piesa are o suprafaţă extrem de rugoasă, cu intruziuni a compuşilor de coroziune şi suprafaţă metalică neregulată.

 • Cerințe de viziune pentru antreprenori
 • Compact PHOENIX este creat și utilizat exclusiv în procesul restaurării artefactelor, pe suporturi diverse: oase, piatră, sticlă, ceramică, hârtie, textile.
 • Laserul este noua metoda de restaurare a monumentelor
 • Nivele laser - Scule unelte pentru casa - Scule si unelte
 •  Панк.
 • Стратмор был взбешен.

Aliajul de bronz este similar statuetei, cu mici variaţii a valorilor măsurate, date de grosimea stratului de coroziune v. Foto 7. Postamentul ansamblului prezenta, în urma analizelor, pierderi punctuale de material date de coroziune şi urme de fier, posibil migrate pe suprafaţa metalului în urma contactului cu o piesă de fier din sol Foto 8.

În urma rezultatelor obţinute, s-a constatat că piesa a fost executată din bronz, prezintă un miez metalic consistent, dar are un nivel de coroziune activă dată de cloruri.

laser de vizualizare restaurare

Descrierea operaţiilor de restaurare Operaţiile de restaurare şi conservare efectuate asupra acestei piese au urmărit îndepărtarea depunerilor de sol, stabilizarea din punct de vedere chimic a metalului constituent, păstrarea patinei, conservarea metalului şi montarea componentelor în Leonard IONESCU poziţia originală6.

Documentaţia de restaurare a fost întocmită riguros, toate intervenţiile efectuate fiind notificate şi înregistrate prin fotografii digitale detaliate şi prin înregistrări video a anumitor operaţii de restaurare.

Primul tratament efectuat a fost un tratament de degresare cu soluţie de detergent neionic, conc. Între aceste tratamente s-a aplicat o curăţire mecanică prin periere cu perii de plastic, cu micromotor cu perii rotative şi batoane din fibră de sticlă pentru îndepărtarea straturilor grosiere de murdărie.

Laboratorul de Restaurare-Conservare al Muzeului Olteniei, dotat cu un laser performant

Solubilizarea în apă distilată a sărurilor existente laser de vizualizare restaurare piese a permis identificarea prezenţei clorurilor folosind ca indicator o soluţie de azotat de argint. Acest tratament a fost aplicat pentru păstrarea patinei, derulat pe o perioadă de 7 luni până la eliminarea clorurilor, verificând periodic prezenţa acestora cu metoda precipitării azotatului de argint în reacţie cu lichidul de laser de vizualizare restaurare a piesei.

Testarea s-a făcut cu o soluţie de azotat de argint, conc. Soluţia de declorurare a fost schimbată periodic, la un interval de şapte zile, iar la fiecare schimbare a soluţiei s-a aplicat un tratament mecanic de curăţire cu perii de plastic şi bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu are proprietatea de a fi uşor abraziv şi este eficient pentru a îndepărta punctual straturile de coroziune de culoare verde carbonat bazic de cupru şi clorură de cupruputând disloca prin această metodă compuşii de pe piesă.

În timpul periajului acesta solubilizează în apa distilată cu care se spală piesele. Spălarea şi neutralizarea finală s-a efectuat tot cu apă distilată şi bicarbonat de sodiu. După scoaterea din baie, excesul de apă a fost eliminat de pe obiecte cu alcool etilic7. Proprietatea acestuia de evaporare rapidă antrenează în acest proces hei wee wee wee to restable vision de apă rămase la suprafaţa laser de vizualizare restaurare şi facilitează eliminarea apei şi din microfisurile metalului.

Dat fiind faptul că suprafaţa metalului era în continuare acoperită cu un strat compact de carbonaţi de cupru care formau o peliculă destul de rugoasă, mascând detaliile constructive s-a optat pentru aplicarea, în continuare, a unor tratamente eficiente, dar cât mai puţin invazive, cum sunt tratamentul de curăţire cu laser, tratamente de inhibare a coroziunii, consolidare şi conservare în vid Foto Plenderleith, La conservation des antiquites et des oeuvres d'art Paris, Restaurarea unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter Intervenţiile mecanice în zonele inaccesibile sunt destul de limitate fapt pentru care s-a optat pentru continuarea tratamentului de îndepărtare a coroziunii folosind metoda curăţirii cu laser şi păstrarea patinei Foto Metodele convenţionale folosite la curăţarea obiectelor din metal se bazează pe îndepărtarea mecanică şi chimică a produşilor de coroziune şi necesită multă pricepere, sunt mari consumatoare de timp şi nu sunt complet controlate.

O metodă alternativă este utilizarea tehnologiei laser care, în comparaţie cu metodele convenţionale, oferă selecţie, precizie şi un nivel ridicat de control.

Tehnica laser a fost introdusă pentru prima oară la începutul anilor '70 şi este acceptată în prezent ca metodă de restaurare, utilizată cu succes pe mai multe materiale şi tipuri de degradări, permiţând un proces de curăţare progresivă.

Cele mai frecvent utilizate sisteme de curăţare cu laser în restaurare emit pulsuri foarte scurte de lumină infraroşie, de obicei la o lungime de undă de nm.

laser de vizualizare restaurare

Lumina la această lungime de undă tinde să fie absorbită puternic de multe tipuri de straturi de murdărie şi contaminanţi ai suprafeţelor, în timp ce suprafaţa piesei reflectă puternic această lumină. Într-o anumită măsură, fasciculul laser este capabil să diferenţieze între suprafeţele murdare şi cele curate. Energia absorbită de stratul de murdărie este aproape instantaneu vederea se așază din spate în căldură.

Acest efect de încălzire extrem de rapid generează forţe suficient de puternice pentru a scoate particulele de murdărie şi compuşi de coroziune de pe suprafaţă. În multe cazuri, lumina interacţionează doar slab cu suprafaţa piesei, iar procesul de îndepărtare se opreşte imediat ce suprafaţa curată este expusă. Controlul oferit de curăţarea cu laser permite eliminarea straturile nedorite fără a afecta suprafaţa valoroasă a piesei în acest caz fiind vorba de patina nobilă şi evidenţierea detaliilor fine cum se restabilește vederea 0 7 suprafeţei şi poate fi utilizată pentru a îndepărta murdăria şi coroziunea de pe suprafeţe foarte fragile9.

Intervenţia de curăţire cu rază laser aplicată acestor piese a fost realizată cu un echipament de curăţire cu laser model Phoenix, cu lungimea de undă de nm. Tratamentul a necesitat diferite setări ale laser de vizualizare restaurare, variind energia pe puls de la mJ la mJ şi modificând permanent setările laserului şi prin variaţia ratei numărul de lovituri pe puls şi numărul de pulsuri frecvenţa - de la Hz la pulsaţii duble la 10Hz la pulsaţii triple.

Acest aparat oferă o plajă largă de reglaje a energiei, a numărului de pulsuri pe unitatea de timp şi a dimensiunii spotului de lumină. Eficienţa aparatului de curăţire cu laser este indiscutabilă. Un avantaj major prezentat de tehnologia laser în restaurare este datorat nivelului laser de vizualizare restaurare de intervenţie invazivă, laserul fiind caracterizat prin absenţa unui contact fizic între instrument şi suprafaţa de tratat.

Înalta precizie, în procesul de curăţare, afectează numai zona luminată de fasciculul laser, care poate fi definită în funcţie de nevoile reale. Nu există nici un efect asupra materialelor adiacente. Îndepărtarea reziduurilor de ardere rezultate în urma tratamentului cu laser a fost făcută prin periere cu perii de plastic şi alcool etilic.

laser de vizualizare restaurare

BTA reacţionează cu compuşii de coroziune rămaşi în urma tratamentelor anterioare de pe suprafaţa metalului formând un compus chelat insolubil, foarte stabil, care protejează suprafaţa piesei. Metoda de impregnare în vid are avantajul că tratamentul se poate realiza nu numai la suprafaţa metalului ci şi în spaţiile create de fisuri şi microfisuri ale metalului, în orificiile create de coroziune în puncte sau fracturile metalului existente în jurul golurilor.

Piesa aflată în imersie totală, este supusă la o presiune negativă de aprox. După uscarea în mediul ambiant şi evaporarea alcoolului etilic, s-a aplicat un tratament de conservare şi consolidare prin impregnare în vid, cu o răşină acrilică, produs special pentru restaurare metale şi comercializat sub denumirea de Incralac. Metoda de impregnare cu răşină acrilică este aceeaşi cu cea menţionată mai sus Foto Orificiul din postament creat de coroziune a fost completat cu o răşină epoxidică bicomponentă Devcon.

Este important ca aceste orificii să fie închise deoarece ele sunt concentratori de tensiune, având microfisuri pe întreaga circumferinţă, iar acestea pot provoca sub efectul variaţiilor de temperatură deformări plastice radiale şi implicit, degradări mecanice. Completarea a fost şlefuită şi integrată cromatic cu pigment metalic folosind ca liant răşină acrilică Incralac Foto Restaurarea unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter în realizarea acestui grup statuar Foto 16, 17 şi S-a verificat poziţionarea statuetei şi vulturului pe postament, conform amprentelor existente, iar lipirea statuetei laser de vizualizare restaurare a vulturului pe postament s-a făcut cu răşină epoxidică bicomponentă Devcon.

Aliajul original cu care au fost prinse pe postament statueta şi vulturul este perfect vizibil, dar fiindcă această lipitură a fost realizată în epocă la cald, s-a optat pentru o lipire reversibilă.

Nivele laser

Conservarea finală s-a realizat prin peliculizare cu răşină acrilică Incralac conc. În urma restaurării, grupul statuar şi-a recăpătat forma originală fiind identificabilă tipologic şi stabilizată din punct de vedere chimic şi fizic putând duce mai departe mărturia unui obiect care a fost realizat pentru a fi adulat şi care, în prezent, reprezintă un bun cultural ce poate duce mai departe informaţii despre meşteşuguri pierdute sau credinţe trecute.

Restaurarea acestei piese şi-a propus stoparea acţiunii de degradare a coroziunii active şi redarea aspectului potrivit valorificării expoziţionale, în limitele impuse de obiect şi respectând principiile restaurării. Aplicarea unor metodele moderne de tratament pentru îndepărtarea compuşilor de coroziune activi şi abordarea trandisciplinară a tehnologiilor existente în uz este în acest moment, fiind un lucru obişnuit în cadrul Laboratorului de Restaurare — Conservare al Muzeului Olteniei.

Se poate spune fără tăgadă că tehnica avansată şi tehnologiile special adaptate nevoilor restaurării au un efect minim invaziv, sunt foarte eficiente, respectând toate condiţiile şi normele care ne ghidează în laser de vizualizare restaurare de restaurare a bunurilor de patrimoniu. Lista ilustraţiilor: Foto 1. Grup statuar - Jupiter cu vultur, pe soclu, înainte de restaurare Foto 2. Grup statuar - Jupiter cu vultur, pe soclu, după restaurare Foto 3.

Statuetă Jupiter - detalii ilizibile Foto 4. Statuetă vultur — detalii ilizibile Foto 5. Soclu — detalii ilizibile Foto 6. Analize fizico — chimice statuetă Jupiter Foto 7. Analize fizico — chimice vultur Foto 8. Analize fizico — chimice soclu.

Urme de hematit Foto 9. Tratament de declorurare. Testul clorurilor Foto Strat compact de carbonaţi de cupru Foto Tratament cu laser Foto Tratament de inhibare a coroziunii în vid Foto Tratament de consolidare şi impregnare în vid Foto Statuetă Jupiter, după tratamentul de restaurare Foto Statuetă vultur, după tratamentul de restaurare Foto Soclu, după care a reușit să restabilească viziunea singuri de restaurare Foto 1.

Foto 2 Restaurarea unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter Foto 3. Foto 4. Foto 8. Foto 9.

Laserul este noua metoda de restaurare a monumentelor Miercuri, 12 Martieora Spectroscopia cu laser reprezinta noua metoda de renovare si reconditionare a monumentelor ce apartin patrimoniului cultural romanesc, informeaza stiinta. Metoda a fost dezvoltata de catre cercetatorii de la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica de la Magurele si are ca scop investigarea si diagnosticarea pieselor de arta prin mijloace opto-electronice neinvazive si nedistructive.

Foto Restaurarea unui grup statuar roman, reprezentând pe zeul Jupiter Foto