Finalizarea exercițiului pe Apple Watch

Vizualizare restaurare exercițiu, Exerciții post-accident vascular cerebral: pentru trunchiul, brațele și coordonarea

În partea 2, cursanții vor studia paragraful 4. Ei vor studia, de asemenea, Doctrină și legăminte Această lecție include un exercițiu de punere în practică care va ajuta cursanții să pună în practică doctrina pe care o învață.

Restaurarea – Partea 2

Dacă alegeți să predați segmentele pe parcursul a două ore de curs, puteți să recapitulați, pe scurt, alături de cursanți ce au învățat din segmentele anterioare înainte să predați un segment nou. Înțelegerea doctrinei Segmentul 1 10 minute Scrieți, pe tablă, cuvintele Adevărată și Vie. Invitați cursanții să se gândească la sinonime pentru fiecare dintre aceste cuvinte. Rugați un cursant să acționeze ca un copist și să enumere, pe tablă, răspunsurile cursanților.

Puteți să invitați cursanții să alcătuiască o frază care să conțină ambele cuvinte.

Exercitiu de vizualizare – “Scrisoarea din viitor”

Explicați că, în timpul acestei lecții, vor studia cum descriu cuvintele adevărată și vie Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Subliniați faptul că unii oameni se simt jigniți când afirmăm că Biserica noastră este singura Biserică adevărată a lui Isus Hristos.

În timp ce învață astăzi despre restaurare, invitați cursanții să afle de ce credem că Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este singura Biserică adevărată și vie de pe pământ.

  • Prădător cu vedere la căldură
  • Exercițiu de restaurare a viziunii zhdanov complex de descărcare torrent Exercițiu de restaurare a viziunii zhdanov complex de descărcare torrent 1 Vezi, printre altele, Cristinel Munteanu, Exerciţii de stil pe tema discursului şi interpretarea acestor complexe realităţi de limbaj pot face obiectul unei monografii eterogenitate a limbii constituie, în viziunea lui E.
  • Viziune plus și minus diferență

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, paragraful 4. Rugați membrii clasei să urmărească în exemplarele lor și să caute declarația doctrinară cheie care explică de ce credem că Biserica noastră este singura Biserică adevărată și vie a lui Isus Hristos.

Exercițiu de restaurare a viziunii zhdanov complex de descărcare torrent

Invitați cursanții să spună ce au găsit. Invitați vizualizare restaurare exercițiu să marcheze această declarație în propriul exemplar al manualului Cunoașterea doctrinelor — document fundamental.

vizualizare restaurare exercițiu

Care fragment care conține doctrină ajută la predarea acestei declarații doctrinare cheie? Explicați că Doctrină și legăminte 1 este prefața Domnului la Doctrină și legăminte așa cum a fost revelată profetului Joseph Smith în această dispensație.

Invitați un cursant să citească, cu glas tare, Doctrină și legăminte Rugați membrii clasei să urmărească în exemplarele lor și să caute declarația doctrinară cheie din paragraful 4. Invitați cursanții să împărtășească ce au găsit. Oaks, din Prima Președinție.

Exerciții de restaurare

Uneori, facem aceasta într-un mod care-i jignește foarte tare pe cei care fac parte din alte biserici sau care cred alte filosofii. Însă Dumnezeu nu ne-a învățat nimic care să ne facă să ne simțim superiori altor oameni. Cu siguranță, toate bisericile și filosofiile dețin părți de adevăr, unele mai multe ca altele.

vizualizare restaurare exercițiu

În mod sigur, Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi. Și, cu siguranță, planul Evangheliei Sale este pentru toți copiii Săi, toate potrivit timpului Său. Ce ne învață declarația doctrinară cheie, din paragraful 4. Dacă timpul permite, puteți invita cursanții să-și consemneze gândurile în caietele lor sau în jurnalele pentru studiul scripturilor.

Puteți invita câțiva cursanții să-și împărtășească sentimentele membrilor clasei. Puteți să adaptați scenariul de mai jos în funcție de experiențele și nevoile cursanților dumneavoastră. Puteți, de asemenea, să folosiți nume care sunt mai des întâlnite în zona în care locuiți. Împărțiți cursanții în echipe de câte doi și oferiți fiecărui cursant câte un exemplar al foii de prezentare care urmează.

Exercitiu de vizualizare - "Scrisoarea din viitor" - Cristina Maria Cojocariu

Invitați cursanții să conlucreze în echipa lor și să urmeze instrucțiunile foii de prezentare. Singura Biserică adevărată Citiți scenariul de mai jos. Nu credeți că este arogant să spuneți că religia voastră este adevărată și a celorlalți este greșită?

Diana este surprinsă de această întrebare și nu a considerat că faptul de a spune că Biserica este adevărată ar putea implica faptul că toate celelalte biserici nu sunt adevărate. Discutați cu colegul care credeți că este intenția comentariului adresat de Clark Dianei. Cum ați rezuma sentimentele și crezurile sale?

vizualizare restaurare exercițiu

Pentru a pregăti interpretarea pe roluri a modului de a-i răspunde lui Clark, faceți următoarele: recapitulați paragrafele 4. Concentrați-vă asupra declarației doctrinare cheie și a fragmentului care conține doctrină din paragraful 4.

Cum să restabilești vorbirea după un accident vascular cerebral: exerciții, predicții

Adevăruri morale le-au fost date de Dumnezeu pentru a lumina națiuni întregi și a aduce un nivel mai înalt de cunoaștere în rândul oamenilor. Profeți evrei au pregătit calea pentru venirea lui Isus Hristos, Mesia cel promis, care oferă salvare tuturor celor care cred în Evanghelie. În concordanță cu aceste adevăruri, noi vizualizare restaurare exercițiu că Dumnezeu a dat și va da tuturor oamenilor suficientă cunoaștere pentru a-i ajuta de-a lungul căii lor către salvarea eternă, fie în această viață, fie în viața de apoi.

Declarăm, de asemenea, că Evanghelia lui Isus Hristos, restaurată Bisericii Sale în zilele noastre, oferă singura cale către o viață muritoare fericită și o plenitudine a bucuriei pentru totdeauna.

vizualizare restaurare exercițiu

Pentru cei care nu au primit această Evanghelie, ocazia le va fi dată în viața de apoi, dacă nu în acuitatea vizuală care este numele studiului viață. Trebuie să vedem ce este bun în vizualizare restaurare exercițiu oamenii. Nu criticăm alte religii.

Afirmatii pozitive zilnice - Schimba-ti viata prin intentie, emotii, vointa si ganduri

Noi propovăduim și predăm într-o manieră pozitivă și plăcută. Alocați câteva minute pentru a interpreta pe roluri, alături de coleg, cum ați răspunde îngrijorării lui Clark dacă ați fi Diana. All rights reserved. După ce le-ați vizualizare restaurare exercițiu suficient timp, invitați câțiva cursanți să împărtășească ce a mers bine și, dacă este cazul, ce a fost greu pentru a răspunde acestei vizualizare restaurare exercițiu.

Încheiați depunându-vă mărturia că Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este Biserica adevărată și vie a lui Dumnezeu pe pământ astăzi. Aceste scurte recapitulări pot fi predate la începutul sau sfârșitul orelor în cadrul cărora predați lecții de studiu al scripturilor în ordinea succedării lor în Doctrină și legăminte.

Asigurați-vă că aceste recapitulări nu durează, fiecare, mai mult decât timpul desemnat, astfel încât să nu limitați sau să scurtați timpul pus la dispoziția cursanților pentru studiul la clasă al acestui fragment scriptural.

Apăsați Ceasul dvs. Apăsați Înălțime sau Greutate, apoi ajustați valorile. Apple Watch utilizează informațiile pe care i le furnizați despre înălțimea, greutatea, genul și vârsta dvs. Cu cât alergați mai mult folosind aplicația Exercițiicu atât mai multe află Apple Watch despre condiția dvs.

Cunoașterea doctrinelor — recapitulare. Invitați un cursant să citească, cu glas tare, declarația doctrinară cheie.

Rugați cursanții să găsească, în Doctrină și legăminte, fragmentul care conține doctrină care ajută la predarea acestui adevăr. După ce toți cursanții au găsit Doctrină și legăminteinvitați cursanții să citească împreună, cu glas tare, acest fragment și să se gândească la modul în care acest fragment ajută la predarea declarației doctrinare cheie scrisă pe tablă.

Restaurarea 7 minute Scrieți, pe tablă, fragmentele care conțin doctrine de mai jos.