Grupă (tabelul periodic al elementelor)

Vezi tabelul a 4.

Principalele caracteristici iniţiale au fost compensate vezi tabelul 2.

Newsletter

Major baseline characteristics were balanced see table 2. S-a reuºit oare stoparea creºterii Guvernului?

dacă viziunea, atunci ochii văd bine

Despre aceasta se poate judeca doar analizând datele Biroului naþional de statisticã vezi tabelul. Were attempts to stop overgrowth of the Government successful?

One could judge upon vezi tabelul a 4 based on the data of the National Bureau of Statistics see Table.

tehnologii de tratare a vederii

Bilete de participare pentru alţi membrii vezi tabelul a 4 companiei vezi tabelul de ma jos ; Participation tickets for other members of the company see the table below ; inerția totală a standului inerția echivalentă a vehiculului; vezi tabelul de la punctul 5.

Dilute this aliquot with buffer 4. Variabila primară a fost proporţia de pacienţi cu o prelungire a perioadei ON de 1 oră sau mai mult vezi tabelul 1.

eticheta de exercițiu la vedere

The primary outcome was the proportion of patients with a 1 or more hour increase in ON time see Table 1. Douăzecişicinci de pacienţi cu vârste cuprinse între 13 şi 69 de ani au participat la evaluările farmacocinetice vezi tabelul de mai jos. Twenty-five patients aged 13 to 69 years participated in the diclofenacul afectează vederea assessment see table below.

These examples may contain colloquial words based on your search.

Similarly a larger treatment effect was observed in those patients with visual hallucinations see Table 6. Beneficiul a fost datorat în principal scăderii semnificative a IM non- fatale vezi tabelul 3.

Comparativ cu  anul   contribuţia acestor venituri s-a micşorat cu 0,2 puncte procentuale vezi anexa, tabelul 1. Figura 1. Contribuţia plăţilor sociale s-a majorat cu 0,7 puncte procentuale faţă de anul precedent vezi anexa, tabelul 1. Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu ,6 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu mediul rural.

The benefit was primarily due to a significant decrease in non-fatal MI see table 3. Tuturor pacienţilor li s- a administrat imatinib şi chimioterapie de consolidare vezi tabelul 5 după inducţie şi valorile transcripţiilor bcr- abl au fost identice în cele două braţe la 8 săptămâni.

din care vederea se poate deteriora brusc

All patients received imatinib and consolidation chemotherapy see Table 5 after induction and the levels of bcr-abl transcripts were identical in the two arms at 8 weeks. Obiectivul primar de eficacitate al studiului a fost determinarea ratei globale de răspuns, utilizând criteriile IWRC vezi tabelul 1. În studiul PR V, distrucţia structurală a articulaţiilor a fost evaluată radiologic şi a fost formulată ca schimbare în Scorul Sharp Total vezi tabelul 6.

  • Miopie într-un singur ochi
  • vezi tabelele - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context
  • Biroul Naţional de Statistică // Comunicate de presă

In RA study V, structural joint damage was assessed radiographically and expressed as change in modified Total Sharp Score see Table 6. Puterea de scăzut atunci când nu este montat ventilatorul vezi tabelul 1 din anexa I, nota 5. Power to be subtracted when fan not fitted see Table 1 in Annex I, note 5.

Meniu de navigare

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.