App di Linguee

Viziune de asimilare

Conținutul

    Promovarea principiilor învăţământului diferenţiat în funcţie de nevoile individuale ale elevului: ¢ Asimilarea unor noi meserii  în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale; ¢ Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă prin parteneriate strategice, prin stabilirea unor planuri de acţiuni şi proiecte de dezvoltare sinergice şi convergente; ¢ Eliminarea eşecului şi a abandonului şcolar; ¢ Introducerea necesităţii schimbării în plan pragmatic a atitudinii şi mentalităţii cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor; ¢ Dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea  ambientului şcolar; ¢ Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei.

    viziune de asimilare

    Ținte strategice ¢ Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ; ¢ Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională prin asimilarea unor meserii în concordanţă cu cerinţele comunităţii şcolare; ¢ Construirea unui sistem de relaţii benefice instituţiei prin dezvoltarea parteneriatului şcoală — comunitatea locală — agenţi economici; ¢ Creşterea capabilităţii în formare profesională continuă; ¢ Diminuarea eşecului şi a abandonului şcolar; Comments.