Concedii medicale și indemnizatii de Asigurari sociale

Viziunea 05 și 06 ce este

Conținutul

  viziunea 05 și 06 ce este

  Procedura de decontare a sumelor către angajatori. Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

  viziunea 05 și 06 ce este

  Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr. Copia declaraţiei D, Anexa 1 si 1.

  viziunea 05 și 06 ce este

  Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente: - contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare; - numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului; - persoana de contact. Conform art.

  viziunea 05 și 06 ce este

  În baza cererii de recuperare se face analiza certificatelor de concedii medicale anexate în vederea validării din punct de vedere medical şi economic. Angajatorul nume, prenume reprezentant legal, semnatura isi asuma raspunderea si confirma existenta si depunerea documentelor justificative care insotesc cererile de recuperare pentru concedii medicale si indemnizatii, precum si realitatea si legalitatea datelor si informatiilor inscrise in acestea.

  Concedii medicale și indemnizații de Asigurări sociale Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă: A desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu - persoanele care au calitatea de angajat, precum si orice activitati dependente; B desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A ; C  beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. Modalităţi de declarare şi de încadrare a asiguraţilor în categoriile de persoane beneficiare de concedii medicale Pentru persoanele fizice care sunt asigurate prin intermediul angajatorilor, evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, conform modelului apărut în normele metodologice de aplicare a OUG nr. In cazul persoanelor fizice care se asigură direct la Casa de Asigurări de Sănătate - categoriile enumerate la viziunea 05 și 06 ce este abcd ,  acestea au obligaţia să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la Casa de Asigurări de Sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.