User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Branding

This is a debugging block

Meniu

This is a debugging block

Slider

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Ce este Lipsa Tratament?

Conţinut

This is a debugging block

Una dintre cele mai mari probleme ale sistemului românesc de sănătate o constituie lipsa medicamentelor. România se confruntă cu o penurie constantă de medicamente, incuzând orice de la analgezice obişnuite până la tratamente care salvează vieţi, cum ar fi cele pentru HIV/SIDA, cancer, hepatită, şi tuberculoză, şi chiar morfina care uşurează durerea pacienţilor care sunt pe moarte. Site-ul www.lipsatratament.ro este un instrument ce le va permite personalului din sistemul sanitar, ONG-urilor şi în special pacienţilor să anunţe public dacă medicamentele care le-au fost prescrise lipsesc.

Un tratament corespunzător salvează vieţi şi poate preveni răspândirea unei boli periculoase. Tratamentele pentru multe boli sunt garantate prin lege în România, însă cine se asigură că acestea sunt disponibile? Acum, noi facem acest lucru.

Acest proiect va crea un sistem electronic de monitorizare a penuriei de medicamente din toată ţara. Un website va fi creat atât în română cât şi în engleză, permiţându-le utilizatorilor lui să raporteze lipsa de medicamente din spitalele, comunităţile şi judeţele lor. Acest sistem va include şi o aplicaţie web pentru telefonul mobil care va utiliza date GPS. Un blog şi hărţi interactive vor afişa aceste date pentru public şi le vor face disponibile Ministerului Sănătăţii, precum şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale, în felul acesta asigurând transparenţa întregului proces şi responsabilizarea factorilor decizionali.

Acest sistem va fi utilizat de către doctori, asistente medicale, ONG-uri, pacienţi şi familiile acestora din toată ţara. Acest proiect reprezintă o colaborare între Romanian Angel Appeal, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) şi Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România. Acest site îi va permite oricui să raporteze o lipsă de medicamente.

www.lipsatratament.ro va fi primul sistem centralizat, transparent şi accesibil de monitorizare a disponibilităţii tratamentelor în România. Va fi un instrument pentru autorităţile române din domeniul sănătăţii, oferind informaţii despre nivelul şi distribuţia geografică a penuriei de medicamente. De asemenea, bazându-se pe informaţiile oferite de proiectul nostru, organizaţiile din societatea civilă vor putea demonstra unde şi când pacienţii români nu primesc medicamentele de care au nevoie.

ENGLISH

Some of the greatest challenges in the Romanian health care system are drug shortages and stock-outs. From ordinary painkillers to lifesaving drugs for HIV/AIDS, cancer, hepatitis, and tuberculosis, and even morphine to ease the pain of the dying, drug stock-outs are occurring across Romania. www.lipsatratament.ro is a tool that will allow medical professionals, NGOs and especially patients to report when their prescribed treatments are unavailable.

Medications save lives and proper treatment can prevent outbreaks of dangerous diseases. The treatment for many diseases is guaranteed by Romanian law, but who is keeping track when it is unavailable? Now, we are.

This project will create an electronic system to monitor stock-outs of drugs across the country. A website in Romanian and English will be created which will allow users to report shortages of drugs in their hospitals, communities and judets. The system will also include a mobile phone web application that will utilize GPS data. A blog and interactive maps will display the data to the public which will then be reported to the Romanian Ministry of Health, national and international organizations, thus ensuring transparency and accountability.

This system will be used by doctors, nurses, patients and their families and NGOs from all over the country. This project is a collaboration between the Romanian Angel Appeal, The Union of Organizations for People Affected by HIV/AIDS (UNOPA), and The Coalition of Patients' Organizations with Chronic Diseases from Romania (COPAC). The website will allow for anyone to report a medication shortage.

www.lipsatratament.ro will be the first centralized, transparent and freely available system for monitoring treatment availability in Romania. It will be both a tool for the Romanian health authorities by providing information about the scale and geographic distribution of medication stock-outs. Also, using the information provided by our project, civil society organizations will have real data to demonstrate where and when Romanian patients are going without medication.

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block