Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ilfov

Norme de viziune pentru obținerea drepturilor, ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI

Conținutul

  miopie vizuală 4

  JavaScript must be enabled to view this email address Documentaţia necesară: a. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului; b.

  Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. Actul de identitate al solicitantului copie xerox şi original ; d. Certificatul de naştere al copilului copie xerox şi original ; e.

  ameliorarea miopiei

  Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie ; f. Certificatul de casătorie copie xerox şi original ; g.

  hipermetropia poate fi oprită

  Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz; h. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină şi lehuzie cele zilecertificată conform cu originalul de către angajator; j. Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator; k.

  Dosar; l. Extras de cont solicitantul sa fie titularul contului : Alpha Bank Romania S. În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară; n.

  Reglementare: O.

  contrast al vederii