EUR-Lex - PC - RO

Viziune 0 8 cum se tratează

Conținutul

  Prin intermediul Ordinului ministrului finanțelor publice nr.

  viziune 0 8 cum se tratează

  Articolul urmărește să scoată în evidență o serie de asemănări și deosebiri între regle­mentările contabile românești și IFRS în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor cor­porale. Termeni-cheie: amortizare, imobilizări corporale, valoare reziduală, impozite amânate, OMFP nr.

  viziune 0 8 cum se tratează

  Spre deosebire de reglementarea românească, IAS 16 Imobilizări corporale prevede că amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu data de la care activul devine disponibil pentru utilizare.

  În notele explicative trebuie să se menționeze modificarea de metodă contabilă, precum și efectul acesteia viziune 0 8 cum se tratează rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității entității.

  Apropo, miopia este una dintre cele mai frecvente boli oftalmice.

  IAS 16 prevede utilizarea a diverse metode de amortizare în vederea alocării sistematice a valorii amortizabile a viziunea minus este hipermetropie activ de-a lungul duratei sale de viață utilă. Acestea includ metoda liniară, metoda amortizării degresive și metoda unităților de producție pct.

  viziune 0 8 cum se tratează

  Atât referențialul contabil național, cât și cel internațional sunt flexibile în ceea ce privește posibilitatea de revizuire periodică a metodei de amortizare, cu justificarea schimbării metodei și prezentarea impactului în notele explicative la situațiile financiare anuale. În timp ce OMFP nr.

  Prin aplicarea legislației românești, schimbarea metodei de amortizare afectează exercițiile financiare începând cu următorul după cel în care a fost luată decizia de modificare. În același timp, aceeași schimbare tratată conform prevederilor IFRS se recunoaște începând cu perioada în care ea a fost aprobată Bendovschi,p.

  viziune 0 8 cum se tratează

  În situația în care o entitate decide trecerea unor imobilizări corporale în conservare, în funcție de politica contabilă adoptată, aceasta va evidenția în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată pct.

  Se poate justifica revizuirea duratei de amortizare întrucât imobilizările corporale trecute în conservare au utilizarea întreruptă.

  În urma unui schimb de opinii în cadrul Consiliului pentru competitivitate din 25 și 26 maiPreședinția spaniolă a înființat un grup operativ ITER care și-a finalizat activitatea la 25 iunie

  Prin aplicarea standardului IAS 16, amortizarea activelor imobilizate continuă și în perioada în care acestea sunt trecute în conservare. Chiar dacă nu se va proceda la înregistrarea amortizării unui activ imobilizat, atâta timp cât acesta este clasificat ca fiind deținut pentru vânzare, se poate apela la teste pentru depreciere în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor.

  Play Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, lansat săptămâna trecută de Guvernul României, tratează sportul şi tineretul ca pe o prioritate. Iar acest plan concret vizează refacerea din temelii a bazei sportului românesc în următorii ani. Prin investiţii în special în zona copiilor, a juniorilor, în zona infrastructurii sportive, în zona cluburilor, iar pe zona de tineret trebuie să creăm şi să diversificăm oportunităţile tinerilor din această ţară în a-şi construi un viitor aici. Dar pentru aceste lucruri este nevoie de o infrastructură atât de sport, cât şi de tineret solidă şi extinsă.

  Exemplu Entitatea X achiziționează la data de N-1 o clădire la costul de Aceasta se va amor­tiza în 20 de ani utilizând regimul liniar. Se neglijează valoarea reziduală de la calculul amortizării. La Ca urmare, activul imobilizat este clasificat ca fiind deținut în vederea vânzării.

  Valoarea justă a clădirii este de Se preconizează că vânzarea va avea loc la data de

  viziune 0 8 cum se tratează