Account Options

Cum să refaci viziunea cu apă. Urmărește-ne pe

Conținutul

  Printează Conform "Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare, consolidat si armonizat pentru judetul Maramures", aprobat prin Hotarirea Adunarii Generale a ADI-Maramures nr.

  cum să refaci viziunea cu apă

  Hidranţii avariaţi trebuie înlocuiţi de către operatorul de apă şi canalizare cu alţi hidranţi, întrucât produc o pierdere mare de apă. Pentru hidranţii montaţi pe artere, dar fără vană de izolare, se va cum să refaci viziunea cu apă soluţia introducerii unei vane de izolare, chiar dacă este o vană amplasată direct în pământ.

  cum să refaci viziunea cu apă

  În cadrul lucrărilor de reparaţii se poate include şi operaţiunea de introducere de vane speciale de control automat limitare a presiunii în reţea pentru reducerea presiunii în perioada de noapte, având drept scop reducerea pierderilor de apă din reţea. Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Baia Mare distribuie apa și în zonele limitrofe orașului.

  Astfel, pe lângă procedurile de exploatare și întreținere la rețeaua de distribuție în aceste zone se impune aplicarea procedurilor la transportul și la înmagazinarea apei potabile.

  cum să refaci viziunea cu apă

  Conform hipermetropie diplopie precizat mai sus în timpul inspecției la componentele destinate transportului apei se verifică: a starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcţionare, prezenţa apei în cămin, anunţându-se echipa de intervenţie pentru scoaterea apei din cămin şi eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei etc.

  Lucrarile de inspectie la rezervoare constau in verificarea urmatoarelor: starea imprejmuirilor si a portilor, usilor de acces, a scarilor, a indicatoarelor privind accesul strict a personalului; starea suprafeţei de teren asigurată ca zonă de protecţie sanitară nivel iarba, arbori, frunze cazute, tufe, etc.

  Rezervoarele de înmagazinare a apei vor fi exploatate şi întreţinute astfel încât să nu permită contaminare din exterior. Spălarea, curăţarea şi dezinfecţia rezervoarelor de înmagazinare sunt obligatorii şi trebuie realizate periodic şi ori de câte ori este necesar, iar materialele şi substanţele de curăţare şi dezinfecţie trebuie să aibă aviz sanitar de folosire.

  cum să refaci viziunea cu apă

  Vana pentru rezerva intangibilă de incendiu trebuie să fie sigilată în poziţia închis şi se poate deschide numai la dispoziţia organelor de pază contra incendiilor.

  Personalul de operare va consemna nivelul apei în rezervor, temperatura apei şi debitul vehiculat. Întreţinerea rezervoarelor de înmagazinare cuprinde  totalitatea operaţiilor care se efectuează la construcţiile şi instalaţiile respective, pentru ca acestea să-şi menţină sau în cazul avariilor să-şi restabilească capacitatea de înmagazinare în condiţii tehnice şi sanitare corespunzătoare.

  cum să refaci viziunea cu apă

  Întreţinerea acestora cuprinde următoarele operaţiuni: - revizia preventivă a tuturor instalaţiilor şi construcţiilor - remedierea avariilor.